Ethical supply chain & manufacturing

En etisk och transparent tillverkningskedja är en viktig del av vårt holistiska synsätt på hållbarhet. En tydlig förståelse för hur våra träningskläder är tillverkade och var materialen kommer ifrån är ingen bonus, det är en nödvändighet.

Strikta sociala standarder

Vi ser till att endast samarbeta med de leverantörer som följer rättvisa och etiska rutiner, såsom att följa standarderna från International Labour Organization (ILO) och längre än så.

Rättvis handel innebär att 100 % av kollektionen bör produceras under goda arbetsförhållanden. Goda arbetsförhållanden följer de internationellt erkända standarderna från ILO:s internationella arbetsorganisation genom FN:

1. Anställningen är fritt vald

2. Ingen diskriminering

3. Inget barnarbete

4. Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar

5. Utbetalning av levnadslön

6. Rimliga arbetstider

7. Säkra och hälsosamma arbetsförhållanden

8. Rättsligt bindande anställningsförhållande

Tillverkade i Europa

Alla våra materialleverantörer samt vår klädproduktionsfabrik är baserade i Europa - i länder som har rättvisa arbetsvillkor. Utöver detta kan vi bekräfta att alla anställda hos vår produktionspartner i Portugal får betalt över minimilönerna.

Våra leverantörer i Portugal får en granskning av tredje part för att säkerställa att deras höga standarder följs. För vår produktionspartner i Portugal görs detta som en del av deras GOTS-certifiering. Vi strävar även efter att besöka vår leverantör personligen när Covid19-situationen är löst och det är säkert att göra ett sådant besök.

Spårbar leveranskedja

Design: Sverige

Produktutvecklingsprocess: Sverige & Tyskland

TENCEL™ materialproduktion för alla våra toppar: Portugal; TENCEL™ träfibrer från Lenzing i Österrike

TENCEL™ & Roica® V550 materialproduktion för våra leggings: Tyskland; TENCEL™ träfiberråvara från Lenzing partner i Turkiet och Roica® V550 från Tyskland

Tillverkning av naturgummi och ekologisk elastiska band i bomull: Österrike och Tyskland; råmaterial från Malaysia och Turkiet (GOTS-certifierat)

Klädtillverkning/sömnadsfabrik: Portugal (GOTS-certifierad)

Certifieringar

Våra leverantörer och produktionspartners i Portugal och Tyskland är REACH- och STEP by Oekotex-anpassade och certifierade, vilket innebär att de följer specifika sociala, miljömässiga och hälsomässiga standarder. Utöver detta är vår produktionsfabrik GOTS-certifierad.

Goodonyou betygsätter oss "mycket bra"

Den berömda och oberoende utvärderingsplattformen för hållbart mode gav oss bästa möjliga "STORA" betyg för vårt miljömässiga och sociala arbete och åtaganden. Men vi stoppar inte där och siktar hela tiden på att göra saker ännu bättre.