Användarvillkor

Översikt

Denna webbplats drivs av Tripulse Fitness AB. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Tripulse Fitness AB. Tripulse Fitness AB erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden anges här. Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss deltar du i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor ", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och / eller tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive leverantörer, kunder, handlare och / eller bidragsgivare av innehåll. Läs dessa användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor . Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor . Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av användarvillkoren . Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

Vår butik hostas på Shopify Inc. De förser oss med online-e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

Onlinebutikartiklar
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndighetsåldern i din stat eller provins där du är bosatt, eller att du är myndighetsåldern i din stat eller provins där du är bosatt och du har gett oss ditt samtycke till att låta någon av dina minderåriga anhöriga använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte och du får inte heller , vid användning av tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsad till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur. En överträdelse eller överträdelse av något av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

Allmänna villkor
Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst. Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att överensstämma och anpassa sig till tekniska krav för anslutning av nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring via nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.
Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

Noggrannhet, fullständighet och tidlös information
Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primär, mer exakt, mer fullständig eller mer aktuella informationskällor. All tillit till materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

Ändringar av tjänsten och priser
Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande när som helst. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av tjänsten.

Vi förbehåller oss rätten att återkalla specialerbjudanden och rabatter när som helst och utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar för uppenbart felaktiga priser. Uppenbart felaktiga priser kan innebära (men är inte begränsade till) felaktiga prissänkningar i samband med en kampanj, eller en artikel som listas utan kostnad / gratis. Vi har alltid rätt att annullera beställningar som innehåller uppenbart felaktiga priser. Kunden kan då lägga en ny order till rätt pris.

Produkter eller tjänster 
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är föremål för retur eller byte endast enligt vår returpolicy.

Vi har gjort allt för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att avbryta någon produkt när som helst. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

Riktighet i fakturering och kontoinformation
Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår egen bedömning verkar placeras av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

Ingående av ett avtal

1) Följande bestämmelser om ingående av ett avtal gäller för beställningar via vår internetbutik https://tripulse.co.

(2) Om avtalet ingås bildas avtalet med

Tripulse Fitness AB
Margaretavägen 52, lgh 1102
SE-74144 Knivsta
Sverige

(3) Presentationen av varorna i vår onlinebutik utgör inte ett juridiskt bindande avtalserbjudande från vår sida, utan är endast en icke-bindande inbjudan till konsumenten att beställa varor. Genom att beställa önskade varor lämnar konsumenten ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal.

(4) När en beställning tas emot i vår onlinebutik gäller följande regler: Konsumenten lämnar in ett bindande avtalserbjudande genom att framgångsrikt gå igenom beställningsförfarandet som tillhandahålls i vår onlinebutik.

Beställningen sker i följande steg:

1) Val av önskade varor

2) Bekräfta genom att klicka på knappen "Kolla in" och acceptera våra användarvillkor och tjänstevillkor and integritetspolicy

 

Priser, fraktkostnader, betalning, förfallodatum

(1) Priserna som visas i webbshoppen inkluderar lagstadgad moms och andra priskomponenter. Fraktkostnader tillkommer.

(2) Konsumenten har möjlighet att betala med kort (Visa, Mastercard, Maestro), PayPal, Klarna Pay Now, Klarna Pay Later, Klarna Slice It, iDEAL, Amex, Google Pay, Apple Pay och Shop Pay. Vissa av dessa betalningsalternativ är endast tillgängliga i vissa länder.

(3) Förutom de angivna produktpriserna kan fraktkostnader också tillkomma. Du kan hitta mer information om eventuella fraktkostnader som uppstår i fraktpolicyn.

Äganderättsförbehåll
Vi förbehåller oss äganderätten till varorna tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

Valfria verktyg

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input över.

Du bekräftar och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg "som de är" och "som tillgängliga" utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi har inget som helst ansvar som härrör från eller relaterar till din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och diskretion och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av den eller de relevanta tredjepartsleverantörerna. Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

Länkar från tredje part
Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för någon tredje- parts material eller webbplatser, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för skada eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noggrant igenom tredje parts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor angående produkter från tredje part bör riktas till tredje part.

Användarkommentarer, feedback och andra bidrag
Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, via post eller på annat sätt (kollektivt, "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst kan utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i något medium alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte ha någon skyldighet (1) att upprätthålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) att svara på eventuella kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bestämmer är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

YDu samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter , inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer från dig eller någon tredje part.

Personlig information
Din inlämning av personlig information via butiken regleras av vår integritetspolicy. 

Fel, felaktigheter och utelämnanden
OIbland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

Förbjuden användning
Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna falsk eller vilseledande information; (g) för att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller drift av Tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) för att samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) att spamma, phish, pharm, förevändning, spindel, krypa eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

Friskrivning från garantier; ansvarsbegränsning
Vi garanterar inte, representerar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande till dig.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för en viss syfte, varaktighet, äganderätt och icke-intrång.
Under inga omständigheter ska Tripulse Fitness AB, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, speciella eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador,oavsett om det är baserat på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av tjänsterna eller några produkter som anskaffats med hjälp av tjänsten, eller för något annat krav på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada på något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, vårt ansvar ska begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

Skadeersättning 
Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Tripulse Fitness AB och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer skadeslösa, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, ofarliga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av någon tredje- part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter av en tredje part.

Avskiljbarhet
I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor , ska ett sådant fastställande inte påverka giltigheten och verkställbarheten av någon övriga återstående bestämmelser.

Uppsägning
Parternas skyldigheter och skulder som uppkommit före uppsägningsdatumet ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål. Dessa användarvillkor gäller såvida inte och tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du enligt vår enda bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa något villkor eller bestämmelse i dessa användarvillkor , kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet ; Tjänster (eller någon del därav).

Hela avtalet
Underlåtenhet av oss att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, någon tidigare versioner av användarvillkoren ).
Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den utarbetande parten.

Gällande lag
lagDessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med sveriges lagar.

Ändringar av användarvillkoren
Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar i våra webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera vår webbplats regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter publicering av eventuella ändringar av dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

Kundsupport
Detaljerad information om vår kundtjänst för eventuella kundfrågor finns på vår supportsida här

Kontaktinformation
Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på support@tripulse.co.