Climate action

Vår prioritet är att skydda och bevara naturen och klimatåtgärder spelar en nyckelroll i detta.

Skapandet av fantastiska produkter

Vårt uppdrag är att göra gott istället för att bara göra mindre skada.

Det är därför som vi tar itu med klimatåtgärder och hållbarhet från själva kärnan och integrerar det i varje beslut som vi fattar, och en stor del av det är våra produkter.

Vi designar våra produkter och handplockar material och förpackningar med hållbarhet och låg klimatpåverkan och lågt CO2-utsläpp.

Även om vi har en mycket låg klimatpåverkan jämfört med branschen behöver vi fortfarande göra extra insatser för att göra fullständig nytta.

Och det är därför som vi gör mer än att skapa bra produkter. Läs vidare.

100 % klimatneutralt certifierad

Genom vår hållbarhetsstrategi har vi fört CO2-utsläppen till en mycket låg nivå från start. Men det uppstår fortfarande CO2-utsläpp som en del av drivandet av vår verksamhet.

Och det är därför somn vi mäter, minskar och kompenserar våra scope 1,2 och 3 utsläpp och investerar i naturbaserade klimatlösningar och har uppnått Climate Neutral Certification av NGO Climate Neutral. Vi blir omcertifierade varje år. Hitta vår certifiering, våra minskningsplaner och de initiativ som vi satsar på här https://www.climateneutral.org/brand/tripulse.

Koldioxid-negativ genom överkompensation

Vi nöjer oss inte med att bli klimatneutrala.

Vi gör ytterligare klimatkompensation genom att investera i klimatprojekt med varje frakt som vi gör, och plantera träd för varje köpt produkt.

Varför gör vi det? För att vi tror att vi helt enkelt inte har tid att göra något annat.

Vi planterar ett träd för varje produkt

Träd är världens lungor och är fantastiska på att binda kol. De är även ett viktigt hem för många hotade djurarter.

Det är därför som vi planterar ett träd för varje produkt som köps med NGO Onetreeplanted i de områden som är viktigast, som Amazonas regnskog.

Vi gör detta utöver vår klimatneutral-certifiering och för att vara koldioxidnegativa.

På väg mot noll avfall

Vårt uppdrag är att uppnå noll avfall i vår leveranskedja – och det innebär att ge produkter med små brister och som annars skulle gå till spillo ett nytt liv. Istället för att de hamnar i förvaring förlänger vi produktens livscykel, undviker CO2-utsläpp och ser till att inget avfall lämnas kvar. Våra nollavfallsprodukter finns i vår ZeroWaste-butik.