Integritetspolicy

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Senaste uppdatering: 24:e november 2022.

Tripulse behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att uppfylla vårt ansvar gentemot dig som användare av våra webbsidor, tjänster eller produkter.
 • För att stödja dig vid problem med våra webbsidor, tjänster eller produkter.
 • För att förbättra våra webbsidor, tjänster eller produkter.
 • För att kommunicera informationsuppdateringar och marknadsföringsmeddelanden via chatt, e-post eller telefon.
 • För att samla in och göra kund-, marknadsförings- eller andra typer av analyser
 • · För att förhindra bedrägerier
 • För att följa gällande lagar och förordningar

De rättsliga grunderna för oss att samla in, använda, överföra och lagra personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • uppfylla avtalet och/eller avtalet med dig, tillhandahålla våra produkter och tjänster
 • uppfylla juridiska skyldigheter, till exempel att föra register för redovisning eller momsrapportering för att följa lokala finansiella bestämmelser
 • tillgodose användarnas, kundernas och besökarnas legitima intressen, såsom att skicka information om varor och tjänster som användare har visat intresse för eller utföra analyser
 • Marknadsföring via tredjepartsplattformar

  Att marknadsföra Tripulse-produkter och tjänster från tredjepartsplattformar som Facebook, Instagram eller Google. Vi riktar reklam baserat på anonymiserade webbplatsbesöksdata - till exempel vilka produkter en användare kan ha tittat på eller checkat ut med. 

  Berättigat intresse, Cookie samtycke

  Webbplatsaktivitet, observera att detta inte är personligt identifierbara uppgifter


   

  Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

  Dina personuppgifter kommer endast att lagras så länge det finns ett behov av att spara dem för att uppfylla de ändamål för vilka uppgifterna samlades in i enlighet med denna sekretesspolicy. Tripulse kan spara uppgifterna längre om det är nödvändigt för att uppfylla lagkrav eller för att övervaka Tripulses juridiska intressen, till exempel om det pågår en rättslig process.

  Om du gör en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har några andra lagligt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatt eller kommersiella lagringsperioder); I det senare fallet sker raderingen efter det att dessa skäl inte längre gäller.

  Profilering och verktyg från tredje part

  Profilering kan definieras som automatiserad behandling av data för att analysera eller göra förutsägelser om individer.

  Tripulse kommer att behandla vilket av våra nyhetsbrev du interagerade med. Denna information behandlas för att skräddarsy produkter och tjänster efter dina intressen.

  Tripulse kommer också att använda profilering av personuppgifter för att förstå kundernas demografi och beteende för att identifiera och marknadsföra våra produkter och tjänster till nya användargrupper.

  Du kan när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter genom profilering. Gör detta genom att skicka e-post till Tripulses integritetskontakt på privacy@tripulse.co. När Tripulse har fått ditt meddelande kommer Tripulse att sluta behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

  Profileringsverktyg och verktyg från tredje part

  WNär du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med så kallade analysverktyg.

  OÖversikt över verktyg från tredje part som vi använder

  Google Analytics

  Data som lagras av Google på användarnivå och händelsenivå som är kopplade till cookies, användaridentifierare (t.ex. användar-ID) och reklamidentifierare (t.ex. DoubleClick-cookies, Androids annonserings-ID, Apples identifierare för annonsörer) anonymiseras efter 26 månader eller raderas. Tänk på att den aggregerade standardrapporteringen för Google Analytics inte påverkas. Du hittar mer information här: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en-GB&utm_id=ad

  Shopify

  Shopify är plattformen som är värd för vår webbshop och det system vi använder för att uppfylla beställningar. Vi lagrar information om Tripulse-kunder inuti Shopify. Detta inkluderar orderhistorik, namn, leveransadress, faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress, anteckningar som lagts till i en beställning av kunden och information om övergivna vagnar.

  Active Campaign

  Active Campaign är en automatiseringsplattform för kundupplevelser. Vi använder Active Campaign för e-postmarknadsföring och som ett chattverktyg på vår webbplats.

  För e-postmarknadsföring: När en användare registrerar sig för direktmarknadsföring från Tripulse lagrar vi e-postadressen, tidigare orderhistorik, abonnentens namn, geografisk plats och information om interaktion med e-postkampanjer, som att öppna och klicka på länkar, i Active Campaigns.

  För chatt på vår webbplats: När en användare skriver ett meddelande i chattrutan lagras meddelandet inklusive enhetstypen. Användaren har också chansen att lämna sin e-postadress om han (han) inte får svar omedelbart och så att vi kan komma tillbaka till användaren senare via e-post. 

  Convertful

  Convertful är ett verktyg som används för att fånga en användares e-postadress för nyhetsbrevet och andra former av direktmarknadsföring, eller för att genomföra besökarundersökningar. Convertful lagrar information som skickas vidare tills den skickas till integrationerna och inte längre än 7 dagar. Data från Convertful skickas automatiskt till Active Campaign.

  Helpfulcrowd

  Helpfulcrowd används för att hjälpa oss att samla recensioner för våra produkter på vår webbplats. Genom att skicka in granskningsformuläret på vår produktsida godkänner du Helpfulcrowds sekretesspolicy och samtycker till att ditt innehåll och ditt namn kan publiceras online enligt deras sekretesspolicy. Du hittar deras integritetspolicy här: https://www.helpfulcrowd.com/privacy-policy/ . När du har gjort en beställning från vår webbshop får du också e-postmeddelanden från Tripulse via Helpfulcrowd som ber dig att lämna recensioner. För att göra det har Helpfulcrowd tillgång till viss personligt identifierbar kundinformation inklusive namn, e-postadresser, telefonnummer, fysiska adresser, geolokaliseringar, IP-adresser och webbläsaranvändaragenter. 

  Facebook Pixel

  Facebook Pixel innehåller personligt icke-identifierbara data om besökare på Tripulse.co, inklusive vilka sidor användaren har besökt, produkter i kundvagnen och utcheckade produkter. Dessa anonyma uppgifter kan användas för riktad annonsering på Facebook. En användare kan förhindra att Facebook Pixel spårar deras beteende genom att inte godkänna cookies, ta bort Facebook-cookies från sin webbläsare eller genom att använda en annonsblockerare i sin webbläsare.

  Zapier

  Zapier är ett integrationsverktyg som används för att ansluta olika e-handels- och marknadsföringssystem. När en användare till exempel registrerar sig för vårt nyhetsbrev skickas e-postadressen från Shopify till Activecampaign. För att behandla denna begäran samlar Zapier in informationen som passerar genom den i en tillfällig tid av 90 dagar varefter den automatiskt tas bort.

  Google Workspace

  Vi använder Google Workspace för e-postkommunikation med våra kunder och fillagring.

  Vem överför vi personuppgifter till?

  Tripulse kan lämna ut din information till tredje part i enlighet med sekretesspolicyn. Sådan överföringsinformation kan inkludera, men är inte begränsad till:

  • Överföring av namn, adress, telefonnummer och e-post till logistikpartners för att leverera din beställning
  • Överföring av namn, adress, telefonnummer, e-post till CRM-verktyg som ActiveCampaign för att ge kundsupport, skicka transaktions- eller marknadsföringsmeddelanden
  • Överför namn och e-postadress till evenemangsarrangörer som behöver uppgifterna för att identifiera eller bjuda in användaren till ett evenemang.

  Tredje part som Tripulse lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en användare, kontoinnehavare eller kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Tripulses tjänster och produkter eller i syfte att tillhandahålla tjänster relaterade till Tripulses avtal med dig som användare, kontoinnehavare eller kund.

  Personuppgifter kan också lämnas ut av Tripulse om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller myndighetskrav, för att skydda Tripulses rättsliga intressen eller för att upptäcka och förhindra bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

  Tripulse kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES, om någon av Tripulses leverantörer eller samarbetspartners finns där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer Tripulse att vidta åtgärder för att säkerställa att personuppgifter förblir skyddade och även vidta nödvändiga åtgärder för att lagligt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

  Vi förbehåller oss rätten att lämna ut och överföra personuppgifter om kunder och abonnenter till en köpare vid eventuell försäljning av delar av eller hela företaget Tripulse Fitness AB.

  Ändringar i integritetspolicyn

  Tripulse har rätt att ändra sekretesspolicyn när som helst. Tripulse kommer att meddela dig om eventuella väsentliga ändringar av sekretesspolicyn via e-post. Datumet för den senaste versionen visas också högst upp i denna policy. Du kan när som helst säga upp avtalet genom att kontakta Tripulse på privacy@tripulse.co.

  Skyddet av dina personuppgifter

  Du ska alltid kunna känna dig bekväm när du lämnar dina personuppgifter till oss. 

  Tripulse har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring och radering. Till exempel vår värdplattform Shopify skyddas av behörighetshantering och är nivå 1 PCI DSS-kompatibel, vilket säkerställer högsta nivå av säkerhetsstandarder och en säker miljö när det gäller godkännande, bearbetning, lagring och överföring av kreditkortsinformation.

  När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med personligen. Denna sekretesspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Det förklarar också hur och för vilket ändamål detta görs.

  Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett absolut fullständigt skydd för obehörig dataåtkomst eller överträdelser av tredje part kan därför inte garanteras. 

  Dina rättigheter

  Tripulse kommer, på din begäran eller på eget initiativ, att rätta, ta avstånd från, radera eller komplettera information som visar sig vara felaktig, ofullständig eller vilseledande.

  Du har rätt att begära:

  • Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi lagrar om dig. Vi strävar efter att alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få en djupare inblick i vilka personuppgifter vi behandlar om dig har du rätt att få tillgång till den informationen.
  • Korrigering av dina personuppgifter. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktigt angivna. Du har också rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade om de är ofullständiga.
  • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagar. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
  • Begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att du under vissa omständigheter har rätt att begära att personuppgifter som vi behandlar ska begränsas och att framtida behandling begränsas till vissa ändamål. Dessa omständigheter inkluderar till exempel att du bestrider riktigheten av dina personuppgifter och vi verifierar att noggrannheten
  • Portabilitet av dina personuppgifter. Det innebär rätten att under vissa förutsättningar extrahera och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. 
  • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling under vissa omständigheter. Om du invänder mot sådan behandling fortsätter vi endast behandlingen om det finns berättigade skäl för behandling som väger tyngre än dina intressen.
  • Om du inte vill behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@tripulse.co. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för sådana marknadsföringsändamål och senast efter en månad efter att ha mottagit din begäran.
  • Utfärda en begäran. För att genomdriva någon av ovanstående rättigheter, skicka ett e-postmeddelande till privacy@tripulse.co . Vi kommer att svara på någon av ovanstående förfrågningar utan dröjsmål och följa begäran inom en kalendermånad såvida inte begäran är komplex eller vi har fått ett antal förfrågningar från dig. Om du vill utfärda förfrågningar för mycket eller upprepade gånger förbehåller vi oss rätten att ta ut en rimlig avgift för att kompensera för de administrativa kostnaderna för att följa begäran.

  Cookies och webbplatsstatistik

  • Vi använder cookies på vår webbplats för att ge dig en bättre användarupplevelse av vår webbplats och för att vi ska kunna analysera trafik och beteende på vår webbplats och för att anpassa och göra våra rekommendationer och digital marknadsföring mer effektiva. När du navigerar på vår webbplats kommer användarinställningar ihåg genom tillfällig användning av cookies, små textfiler som sparas på din enhet av webbläsaren du använder. Cookies låter våra system hitta information om användarens webbläsare samt övervaka navigeringsmönstren. Webbplatsanvändare har möjlighet att acceptera eller inaktivera cookies via sina webbläsare, samt meddelas när en cookie ska aktiveras. Detta gör att du kan avvisa användningen av denna cookie eller radera cookien i slutet av ditt besök. Om du inaktiverar dina cookies eller raderar cookies kan din användarupplevelse vara begränsad.

   Det finns cookies som krävs för att webbshoppen ska fungera, och dessa cookies är undantagna från att kräva samtycke. Dessa cookies används för att lagra information om innehållet i kundvagnen och för att säkerställa betalningssäkerhet.

   Om du inte accepterar Tripulses användning av cookies på vår webbplats kan du helt enkelt inte acceptera användningen av cookies vid den tidpunkt då du går in på vår webbplats för första gången. Du kan också återkalla cookie-samtycke genom att klicka på ikonen "fingeravtryck" och redigera dina cookiepreferenser.
  • Våra kassalösningar använder också cookies och tillhandahålls av:
   •  Klarna (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige). De använder cookies för att erbjuda dig bästa möjliga, skräddarsydda, onlineupplevelse när du använder Klarnas kassa. Mer information och syften för vilka de används finns här. 
   • PayPal (PayPal (Europe S.à r.l. et Cie, S.C.A.) De använder cookies för att erbjuda dig bästa möjliga, skräddarsydda, onlineupplevelse när du använder PayPal kassa. Mer information och syften för vilka de används finns här.
  • Webbdata för webbplatsstatistik samlas in med verktyg som Google Analytics för att analysera webbplatsens prestanda och övervaka användartrender på webbplatsen. Analytiska data som träffar på vår server, trafikmönster och sidvisningar visar oss var vår publik kommer ifrån och hur de interagerar med webbplatsen. Denna typ av insamlad information är aggregerad och anonym och identifierar därför inte personligen specifika webbplatsanvändare. Dessutom kan vår webbplats använda Facebook-pixeln eller annan spårningsteknik för att studera våra användares handlingar genom icke-personligt identifierbar information. Dessa uppgifter används främst för att rikta reklam.

  Så här väljer du bort cookies

  Om du inte accepterar Tripulses användning av cookies på vår webbplats kan du helt enkelt inte acceptera användningen av cookies vid den tidpunkt då du går in på vår webbplats för första gången. Du kan också återkalla cookie-samtycke genom att klicka på ikonen "fingeravtryck" och redigera dina cookiepreferenser.

  Kontaktuppgifter

  Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller behandlingen av din personliga information. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan:

  Tripulse Fitness AB
  Margaretavägen 52, lgh 1102
  74144 Knivsta
  Sverige

  E-post: privacy@tripulse.co

  telefon: +46 760 78 95 09